preskoči na sadržaj
O projektu

 Od ove školske godine (2017./2018.) naša je škola partner u još jednom Eramsus + KA2 projektu kojeg financira Europska unija, a provedbu u Hrvatskoj nadzire Agencija za mobilnosti programe Europske unije. Projekt „Ambassadors for peace“ kao svoj glavni cilj ima naučiti učenike da žive u miru sa samima sobom i svojom okolinom te da cijene mir među narodima.

Osnovni su moto projekta Gandhijeve riječi: „Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu!“ i upravo na to želimo potaknuti svoje učenike – da i nakon isteka projekta i nakon svog osnovnoškolskog obrazovanja oni budu pronositelji mira u okolinama u kojima se zateknu u svom budućem životu. Kako bismo ostvarili ovaj osnovni cilj, kroz dvije ćemo godine s učenicima raditi na različite načine: radionice, umjetnički natječaji, predavanja, izrade knjiga, stvaranje videa... Vrijeme trajanja projekta je dvije godine (tujan 2017. – kolovoz 2019.), a projekt će se provoditi na tri različita načina. Za svaki je mjesec planirana jedna ili više aktivnosti kojima se promiče mir, nenasilno rješavanje sukoba, razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, ove aktivnosti odrađuju se u svakoj od škola partnera prema unaprijed pripremljenom kalendaru aktivnosti. Tijek i rezultate aktivnosti sve će škole objavljivati na svojim mrežnim stranicama i zajedničkim diseminacijskim platformama. Neke će se od ovih mjesečnih aktivnosti odrađivati bliskijom suradnjom među školama pomoću društvenih medija ili video konferencija te će na taj način učenici iz dvaju ili više partnerskih škola raditi na ostvarenju zajedničkog cilja i stvaranju zajedničkih ishoda projektnih aktivnosti. Učenici će najbliskije surađivati na aktivnostima učenja podučavanja i osposobljavanja, tj. tijekom petodnevnog boravka u školama u Hrvatskoj, Finskoj, Grčkoj i Francuskoj. Tijekom boravka na UPO aktivnostima trinaest će učenika naše škole svakodnevno sudjelovati na radionicama, predavanjima, okruglim stolovima i slično na kojima će s kolegama iz zemalja partnera stvarati  različite materijale (tekst za predstavu, knjigu recepata, prijedloge za poboljšanje školskog sustava i sl.). Tijekom dvoje godine održat će se tri projektna sastanka na kojima će nastavnici iz škola partnera razgovarati o tijeku projekta i planirati njegov daljnji razvoj, projektni su sastanci planirani u Rumunjskoj, Hrvatskoj i Grčkoj. Nadamo se kako će se kroz zajednički rad i susrete među našim učenicima i nastavnicima komunikacija nastaviti i nakon isteka projekta te možda biti temelj za neke buduće suradnje. Projekt će u svakoj školi voditi odabrana skupina nastavnika koji će biti zaduženi za provedbu pojedinih aktivnosti i njihovo objavljivanje na dostupnim medijima.

Glavni  je koordinator projekta škola Collége Simone de Beauvoir koja se nalazi u mjestu Crolles ( Francuska), a ostali su partneri škole Liceul Teoretic „Ioan Pascu“  (Codlea, Rumunjska),  Liceo Arrtistico „E.Greco“ (Catania, Italija), Cronhjelmskolan (Larsmo, Finska) i 2nd Gymnasio of Igoumenitsa (Igoumenitsa, Grčka). 
preskoči na navigaciju