preskoči na sadržaj
 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA

                                   VINKOVCI

 

Na temelju članka 186. Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci, a u svezi s člankom 28. Zakona o knjižnicama
(NN, 105/97.), te članka 25. Standarda za školske knjižnice, Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010.
donio je Pravilnik o radu školske knjižnice

 

 

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 

Članak 2. Školska knjižnica je mjesto u kojem se nabavljena knjižna i neknjižna građa pohranjuje, čuva, stručno obrađuje i daje na korištenje.

Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa škole.

Članak 6. Knjižnična građa treba biti smještena u slobodnom pristupu.

Članak 12. U prostorijama knjižnice korisnici se mogu svakodnevno služiti knjigama, časopisima,
novinama, priručnicima i ostalom knjižničnom građom (audiovizualnim i dokumentarnim materijalom
koji knjižnica posjeduje).

Članak 13. Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi odjednom 2 knjige na vrijeme
do 14 dana.

          Časopisi, priručnici i neknjižna građa se ne posuđuju učenicima.

Članak 18. Uslugama školske knjižnice mogu se koristiti učenici, učitelji, stručni suradnici i ostali
zaposlenici Škole.

Članak 19. Prije odlaska iz Škole korisnici su dužni vratiti svu posuđenu knjižničnu građu.

          Razrednik je dužan izvijestiti knjižničara o namjeri prelaska učenika u drugu školu.

Članak 21. Korisnici su posuđenu građu dužni pravodobno vratiti.

Članak 23. Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakoga oštećenja.

          Korisnici ne smiju trgati listove knjiga, podcrtavati tekst, izrezivati slike, prljati knjige i sl.

Članak 24. Korisnik koji izgubi ili ošteti posuđenu knjigu odgovoran je za štetu.

          Ako je knjiga oštećena toliko da se ne može više koristiti ili je izgubljena, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istu knjigu kakvu je posudio.

          Za štetu koju prema stavku 1. ovoga članka učini učenik, odgovoran je roditelj, odnosno skrbnik.

Članak 26. Radno vrijeme knjižnice obvezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice.

Članak 29. U prostoru knjižnice mora biti red i mir.

          Korisnika koji narušava red i mir, knjižničar je ovlašten udaljiti iz prostorija knjižnice.

Članak 30. Korisnici u čitaonicu i knjižnicu ne smiju unositi i ostavljati tiskovine nepoćudnog sadržaja.

Članak 31. U prostoru knjižnice organizira se individualni rad s učenicima, rad u skupinama,
nastava i izvannastavne aktivnosti u skladu s godišnjim planom i programom rada Škole.

 

 

 

Knjižničar                                                        M.P                                         Ravnatelj
preskoči na navigaciju